РОМСЬКА ГРУПА: КУРС ХРИСТИЯНСЬКОГО СЛУЖИТЕЛЯ

“… і щоб у Ймення Його проповідувалося покаяння, і прощення гріхів між народів усіх…” (Лк. 24:47)

Дана програма надає платформу для формування служителів з ромської общини та дає базові знання для заснування та розвитку різноманітних служінь за потреби в сучасній ромській общині. Студенти курсу отримуть знання та компетенції в практичному богослов’ї, які мають стати основою для їх подальшої просвітницької та вчительської діяльності.

Форма навчання: заочна

Тривалість сесії: 2 дні (п’ятниця – субота, 1/1,5 місяця)

Компетенції студента даної програми:

  • критичне розуміння того, яким чином богословське мислення або релігійні переконання можуть формувати етику, світогляд і поведінку окремих осіб і спільнот
  • критичне розуміння взаємодії між релігіями та товариствами, як в історичній перспективі, так і в сучасному світі
  • критичне розуміння як взаємозв’язку і внутрішньої напруженості в системі вірувань і практик, так і богословського значення релігійних заяв
  • здатність застосовувати на практиці в міру необхідності розуміння складності різних традицій, соціальної поведінки та естетичних реакцій, а також того, як вони були сформовані переконаннями і цінностями, і, навпаки, як формувалися переконання, священні тексти і форми мистецтва соціумом і політикою
  • здатність спілкуватися як усно, так і через письмове слово, використовуючи термінологію і прийоми, прийняті в професії
  • здатність діяти на основі етичних міркувань
  • вміння застосовувати знання в практичних ситуаціях
  • здатність генерувати нові ідеї (креативність)
  • вміння ефективно брати участь в невеликих проектах
  • здатність вчитися і підтримувати рівень компетентності