БАКАЛАВР ПРИКЛАДНОГО БОГОСЛОВ’Я

Найцінніше, що Церква може дати світу – це Блага Звістка про Істину, яка стверджує що визначати людину дано лише Богу в Христі, тому наше завдання підготувати ближніх до зустрічі з Отцем, розкриваючи потенціал свободи. Роуен Вільямс

Для проголошення Євангелія Ісуса Христа сучасна Євангельська церква потребує служителів, які будуть володіти теоретичною богословською базою та практичними навиками у служінні

Євангельський служитель має бути спроможний відповідати на сучасні виклики та потреби суспільства і церкви, бути спроможним брати на себе відповідальність за впровадження християнських цінностей, організовувати місійні програми та різні види церковної життєдіяльності.
Місія Закарпатського християнського інституту полягає у тому, щоб надати інструментарій для реалізації служіння у світлі Великого доручення Христа. Навчання на програмі “Бакалавр прикладного богослов’я” надасть можливість поглибити знання Писання, історії розвитку християнства, основи богословських доктрин та реалізувати набуті знання у практиці.

Термін навчання: 4 роки

Форма навчання: заочна
Тривалість сесії: 3 дні (з четверга по суботу, 1/1.5 місяця)

Програма прикладного богослов’я дає можливість набути наступні компетенції:

  • Здібність застосовувати богословські знання в професійній сфері та в суспільному житті цінуючи права людини.
  • Вміння вести діалог між релігійними традиціями та системами вірування.
  • Розуміння складності різних етнічних та соціальних менталітетів, поведінкових моделей, реакцій та цінностей.
  • Здібність вчитися та опановувати сучасні знання, планувати і управляти часом.
  • Здібність працювати самостійно та в колективі, володіючи вміннями міжособистісної взаємодії.
  • Здібність діяти на основі християнської моралі та загально-суспільної етики.
  • Здібність критично осмислювати історичну, соціальну та культурну значимість богословської традиції.
  • Здібність зберігати та передавати в усній та письмовій формі євангельську традицію віри.
  • Здібність реалізувати навчальну, виховну, просвітницьку діяльність в церкві та інших доступних платформах.
  • Розуміння необхідності безперервного саморозвитку та особистісної реалізації.