Дорогі викладачі, співробітники, студенти!

Перша частина сесії була присвячена огляду основ академічної грамотності. Студенти знайомилися з основними принципами та методами ведення науково-богословських досліджень. Це питання правильності оформлень письмових робіт, способів цитування джерел різних типів, якісне вираження думок та ідей, а також ряд інших принципів з цієї області. В процесі сучасного переусвідомлення себе, християни стикаються з необхідністю зявляти про свої переконання як усно так і письмово. Потрібно вміти говорити про цінності людям, які є освіченими, тому виникає потреба у правильній формі послання. Цьому і вчилися студенти на даному предметі.