Відбулася перша сесія по спеціальності “Бакалавр практичного служіння”

Перша частина сесії була присвячена огляду основ академічної грамотності. Студенти знайомилися з основними принципами та методами ведення науково-богословських досліджень. Це питання правильності оформлень письмових робіт, способів цитування джерел різних типів, якісне вираження думок та ідей, а також ряд інших принципів з цієї області. В процесі сучасного переусвідомлення себе, християни стикаються з необхідністю зявляти про свої переконання як усно так і письмово. Потрібно вміти говорити про цінності людям, які є освіченими, тому виникає потреба у правильній формі послання. Цьому і вчилися студенти на даному предметі.

В другому предметі “Історія і філософія християнської освіти ” пропонувався панорамний огляд впливу різних історичних процесів на християнську освіту в історії людства. Огляд починався зі знайомства з єврейським релігійним навчанням в Старому Завіті, потім аналіз аспектів впливу ідейних шкіл античності, періоду Ісуса Христа та апостольського часу, середні віки і продовження до післярадянського періоду, тобто до сучасності. Студенти ознайомилися з явищем християнської освіти в історії та сучасності, побачили її доцільність та зрозуміли чим вони будуть займатися наступних чотири роки.

Ця сесія стала стартовою та історичною для Інституту. На святковому студентському служінні був присутній єпископ Закарпатської області – Хрипта Віктор Іванович, який поблагословив тих, хто починає навчатися і побажав успіхів у подальшому розвитку.

Наступна зустріч буде проходити з 7 по 9 листопада 2019 і буде виклад предмету “Вступ до систематичного богослов’я” Михайлом Хром’яком.