Іторія євангельського руху

Історія євангельського руху – це історія того, як євангельська ідея пройшла через Європу, США, а потім потрапила на терени колишнього СРСР, зокрема України. Євангельське вчення в Україні набуло широкого поширення і стало світоглядом багатьох християнських груп і общин.На цьому предметі студенти вивчали не тільки історію виникнення цього напряму, його характерні особливості як вчення, але й головних діячів, які зробили пробудження в Україні.

Для викладача, Михайло Мокієнко, ця тема є сферою наукових досліджень, про що свідчить його монографія «Феномен п’ятидесятницва», яку ЗХІ радить для обов’язкового прочитання.